ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защита на лични данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (GDRP – General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на своите услуги, ЕТ „Десислава Герганова” отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите си и ги пази отговорно и законосъобразно.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

1. ЕТ „Десислава Герганова” събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги свързани с продажба на продукти от продуктовия асортимент   и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на ЕТ”Десислава Герганова” по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ЕТ „Десислава Герганова”;
 • За целите на легитимния интерес на ЕТ „Десислава Герганова”.

2. ЕТ „Десислава Герганова”е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, ЕТ „Десислава Герганова” действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

1.  ЕТ „Десислава Герганова” събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на продукти и услуги от онлайн магазина ни за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на услугата
 • предоставяне на техническа поддръжка чрез система за онлайн запитвания или по телефона; 

2.  ЕТ „Десислава Герганова”  спазва следните принципи при обработката на   Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

3. При обработването и съхранението на личните данни, ЕТ „Десислава Герганова”  може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ЕТ „Десислава Герганова”?

1.  ЕТ „Десислава Герганова” извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в онлайн магазина на фирмата и изпълнение на договор за продажба на продукти и услуги и др. – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с онлайн магазина и посредством който да се закупуват, доставят, при необходимост връщат и отказват продукти предлагани от ЕТ „Десислава Герганова”. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за покупко-продажба“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, администриране на процеса по изпращане и доставка на закупени от клиента продукти, оптимизиране и история на параметри и поръчки, съгласно договора за предоставяне на услугите.

2. ЕТ „Десислава Герганова” обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между ЕТ „Десислава Герганова”  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес за доставка и данни за фактура.
  ▪ Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
  ▪Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между ЕТ „Десислава Герганова” и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
  ▪ Доставка и/или връщане на закупени продукти;
  ▪ Други данни, които обработваме – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, ЕТ „Десислава Герганова” събира данни за използвания IP адрес.
 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
 • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
 • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта,  между Ет „Десислава Герганова”  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

3. ЕТ „Десислава Герганова” не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

4.  Личните данни са събрани от ЕТ „Десислава Герганова” от лицата, за които се отнасят.

5. ЕТ „Десислава Герганова ‘’ не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

1. ЕТ „Десислава Герганова ‘’ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, ЕТ „Десислава Герганова ‘’ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

2. ЕТ „Десислава Герганова ‘’ Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ЕТ „Десислава Герганова ‘’ , счетоводни цели или друго.

3. ЕТ „Десислава Герганова ‘’ съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

1. ЕТ „Десислава Герганова ‘’ може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

2. ЕТ „Десислава Герганова ‘’ Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

1. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от . ЕТ „Десислава Герганова ‘’ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

2 . ЕТ „Десислава Герганова ‘’ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

3. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

1. Вие имате право да изискате и получите от ЕТ „Десислава Герганова ‘’  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

2. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

3. ЕТ „Десислава Герганова ‘’ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

4. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ЕТ „Десислава Герганова ‘’ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до ЕТ „Десислава Герганова ‘’ .

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

1. Вие имате правото да поискате от ЕТ „Десислава Герганова ‘’ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ЕТ „Десислава Герганова ‘’ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ЕТ”Десислава Герганова”;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

2. ЕТ „Десислава Герганова‘’ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

3. ЕТ „Десислава Герганова ‘’ не е длъжен да изтрие личните данни, при следните ситуации:

 • в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос;
 • имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена;
 • имате неуреден дълг към ЕТ „Десислава Герганова”, независимо от начина на плащане;
 • ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години;
 • ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила. 

4. За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до ЕТ „Десислава Герганова ‘’ по e-mail, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред ЕТ „Десислава Герганова ‘’ , като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на ЕТ „Десислава Герганова ‘’ .

5. ЕТ „Десислава Герганова ‘’ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

 1. Вие имате право да изискате от ЕТ „Десислава Герганова ‘’ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ЕТ „Десислава Герганова ‘’ да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • ЕТ „Десислава Герганова ‘’ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ЕТ „Десислава Герганова ‘’ имат преимущество пред Вашите интереси.

2. Вие имате право да ограничите използването на свързаните с Вас данни за целите на информационен бюлетин, като
 
Право на преносимост

1. Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ЕТ „Десислава Герганова ‘’ , директно през Вашия профил или с искане по имейл.

2. Вие можете да поискате от ЕТ „Десислава Герганова ‘’ директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 
Право да възразите срещу директния маркетинг:

1. Вие имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

 • като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел
 • като редактирате настройките във Вашия онлайн профил

Право на информираност

1. Вие можете да поискате от ЕТ „Десислава Герганова ‘’ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ЕТ „Десислава Герганова ‘’ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

1. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ЕТ „Десислава Герганова ‘’, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

1. Ако ЕТ „Десислава Герганова ‘’ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

2. ЕТ „Десислава Герганова ‘’ не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

1. За извършване на предоставяните услуги е възможно ЕТ „Десислава Герганова ‘’ да предостави вашите лични данни на трети страни – при електронни разплащания, както и куриерски фирми като СПИДИ, ЕКОНТ  и др.

Изпълняващите обработката на данните в рамките на ЕС се задължават да спазват Регламент (ЕС) 2016/679 (Регламент) и договора, който са сключили с нас, от които се гарантира сигурността на данните и обработването им въз основа на съгласието, което давате.

2. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

1. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

3. Когато възлагате на ЕТ „Десислава Герганова ‘’ да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, ЕТ „Десислава Герганова‘’  действа в качеството на обработващ личните данни.

4. В случаите по ал. 1, ЕТ „Десислава Герганова ‘’ действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. ЕТ „Десислава Герганова ‘’ няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай ЕТ „Десислава Герганова ‘’ няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на ЕТ „Десислава Герганова ‘’  в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. 

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:

1. Възможно е да актуализираме нашата Политика за защита на лични данни. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни,или Вашите права.

2. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия сайт.

Лични данни за деца

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

Политика за употреба на „Бисквитки“

За да подобрим представянето на уеб сайта си и Вашето потребителско преживяване, понякога използваме HTTP-бисквитки (HTTP cookies), или просто бисквитки. С използването на сайта Вие се съгласявате с това.

Какво представляват бисквитките

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате нашия уеб сайт. Те позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания, за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга, което ни помага да Ви предоставяме съдържание, което смятаме, че ще бъде полезно и интересно за Вас.

Как и какви бисквитки използваме

Функционални бисквитки

Използваме бисквитки, които позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език,  размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Бисквитки за сигурност

Използваме бисквитки от гледна точка на сигурност, чиято цел е да предотвратяват измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита информацията от неупълномощени страни.

Анализиращи бисквитки

Използваме Анализиращи бисквитки, които ни помагат да подобрим работа и ефективността на интернет страницата си като чрез тях събираме информация относно броя на уникалните посещения, статистически данни за употребата на интернет страницата, най-разглеждани, скоро разглеждани страници.

Бисквитки на трети страни

Използваме бисквитки на трети страни, които позволяват харесване или споделяне на съдържание в Социалните мрежи, бисквитки от Google Analytics, които помагат за проследяване трафика на уеб сайта и други бисквитки свързани с външни системи и сайтове интегрирани към уеб сайта.

Рекламни бисквитки

Използваме бисквитки, които на база Вашето поведение в нашия уеб сайт може да Ви показват реклами, които предполагаме, че отговарят на Вашите предпочитания и интереси.

Лични данни от бисквитките

Личните данни събрани от бисвкитките се използват единствено и само за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител.

Как да управлявате бисквитките

Повечето стандартни браузъри дават възможност да променяте настройките за „бисквитки“. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню “опции” или “предпочитания” на вашия браузър.

Лесно можете да приемете или откажете бисквитките на нашия сайт, като щракнете върху една от следните връзки: Приемам бисквитките / Отказвам бисквитките.

Моля да имате предвид, че ограничаването и спирането на бисквитките, може да доведе до спиране на функционалности, некоректна работа и ограничаване на потребителското Ви преживяване с нашия уеб сайт.

Повече информация

Повече информация за това как „бисквитките“ се използват в интернет пространството може да намерите тук: www.aboutcookies.org.