ОБЩИ УСЛОВИЯ

Този уеб сайит и електронен магазин www.homeofficecoffee.bg е собственост на фирма

ЕТ „ Десислава Герганова” , с адрес на регистрация: гр.София, ж.к. Дървеница, бл.27, ЕИК: BG 121368661, МОЛ: Георги Герганов .

Общите условия определят правните взаимоотношения, които настъпват при покупка на артикули от посочения онлайн магазин, между: ЕТ „Десислава Герганова” от една страна, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК  и потребителя-клиент от друга, наричан по-долу за краткост  КЛИЕНТ.

Натискането на бутон ‘’ПОРЪЧВАНЕ’’  се счита за израз на съгласие с посочените условия за ползване на електронния магазин.

ДОСТАВЧИКЪТ  има право да променя настоящите условия по всяко време, без да е необходимо предварително предизвестие за това. Променените условия влизат в сила след публикуването им в сайта.

1. ПРОДУКТИ

ДОСТАВЧИКЪТ  предоставя на КЛИЕНТА:
1.1. Избор от продукти, които той може да закупи
1.2. Информация за продуктите
1.3. Точна цена на продуктите, които  КЛИЕНТЪТ може да закупи

2. ЦЕНИ

2.1. Всички обявени  цени в интернет магазина са в български лева и са  за 1 брой с  включен ДДС, освен ако не е посочено друго.
2.2. Обявената цена на продукта не включва цената на доставка.
2.3. Цената на доставка се добавя към обявената за продукта цена.
2.4. Цените в интернет магазина могат да бъдат променяни от  ДОСТАВЧИКА по всяко време, без предварително уведомяване на страницата в интернет магазина.
2.5. КЛИЕНТЪТ  заплаща цената, която е обявена в момента на правене на заявката.
2.6. Намаленията на цените се записват като цената се задрасква и до нея се посочва намалената цена.
2.7. При АБОНАМЕНТ намалението също е посочено като ‘’процент’’ отстъпка. Например ‘’-6 до 12%” намаление от обявената цена.

3.  ПОРЪЧКИ

3.1. С натискането на бутон  „ПОРЪЧВАНЕ”, КЛИЕНТЪТ  автоматично  става страна по настоящия договор, както е описано в Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.
3.2. Дадена стока се счита за поръчана или заявена от  КЛИЕНТА, след като  КЛИЕНТЪТ е получил имейл с потвърждение на поръчката и  че тя е в процес на обработка.
3.3. Ако  КЛИЕНЪТ  не получи имейл със съобщение, че поръчката му е приета, то дадената стока се счита, че не е поръчана.
3.4. При грешен или некоректен телефонен номер или грешен адрес за доставка, поръчката се счита за анулирана и няма да бъде доставена.

4.  ДОСТАВКА

4.1. ДОСТАВЧИКЪТ  се задължава да достави без дефекти продуктите, поръчани в интернет магазина на  КЛИЕНТА  в посочените по-долу срокове.
4.2. КЛИЕНТЪТ се задължава да осигури достъп на куриерската фирма, извършваща доставката, на посочения от него адрес.
4.3. Доставката за гр. София и за цялата страна се извършва от куриерска фирма “Спиди” /Speedy/ и спрямо работното време на фирмата.
4.4. Доставката може да бъде извършена до:

  • адрес на  КЛИЕНТА
  • офис на куриерската фирма ‘’Спиди’’

4.5. Срок на доставката :  от 1 до 5 работни дни, след потвърждение на поръчката по телефона.
Доставката се извършва след потвърждение на телефонния номер и точния адрес за доставка на  КЛИЕНТА.
4.6. Цената на доставката е по  официално обявената тарифа на куриерска фирма „Спиди”.
4.7. Цената на доставката е без посочване на точен час или други допълнителни услуги. Ако КЛИЕНТЪТ желае поръчката да бъде доставена в точен час и ден, разходите по доставката са за сметка на КЛИЕНТА.
4.8. Цената на доставката не е включена в обявените цени на продуктите в онлайн магазина.
4.9. Ако КЛИЕНТЪТ не осигури достъп до обявения адрес за доставка, поръчката се счита за канселирана. При желание от страна на КЛИЕНТА , поръчката може да бъде извършена и след изтичане на срока на доставка, само при условие, че КЛИЕНТЪТ заплати разноските по доставката.
4.10. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавяне на поръчката по вина на куриерската фирма.

5. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащането се извършва с наложен платеж, като сумата се заплаща в момента на получаване на поръчката на куриера от куриерска фирма ‘’Спиди”.

6. ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

6.1. Съгласно ЗЗП, чл.55, КЛИЕНТЪТ  има право да се откаже от закупената стока  в четиринадесет /14/ дневен срок от получаване и без да посочва причина и без да дължи каквито  и да било компенсации.
6.2. При тези обстоятелства ДОСТАВЧИКЪТ  е длъжен да  възстанови на  КЛИЕНТА  в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която КЛИЕНТЪТ се е отказал от стоката. Транспортните разходи са за сметка на КЛИЕНТА.
6.3. Сумите се възстановяват в брой, чрез наложен платеж.
6.4. При връщане на закупена стока транспортните разходи са за сметка на  КЛИЕНТА  и не подлежат на възстановяване.
6.5. За да бъдат върнати обратно закупените стоки, те трябва да бъдат в изряден тръговски вид, да не е нарушена цялостта на опаковката и да отговарят на вида в който са били получени от КЛИЕНТА. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия  съгласно Закона за защита на потребителите.

7. РЕКЛАМАЦИИ

КЛИЕНТЪТ има право да направи рекламация в следните случаи:
7.1. Доставените продукти не съответстват на поръчаните от КЛИЕНТА.
7.2. Цената, обявена в интернет магазина не съответства на цената, която КЛИЕНТЪТ трябва да заплати.
7.3. Доставените продукти са повредени при транспортирането.
7.4. Доставените продукти имат фабричен дефект.
7.5. Не е спазен срокът за доставка, обявен в чл.4, ал.4.5. от настоящия договор.
7.6. Рекламациите по изброените по-горе причини се извършват само в момента на доставката.
7.7. При рекламации по изброените по-горе причини транспортните разходи са за сметка на  ДОСТАВЧИКА.
7.8. Извън изброените по-горе случаи, КЛИЕНТЪТ няма право да откаже да заплати поръчаните от него продукти. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
7.9. При отказ от получаване на поръчаните продукти се съставя Протокол в момента на доставката. Ако КЛИЕНТЪТ  откаже подписването на протокола , се счита, че отказът му да получи стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
7.10. Рекламации се приемат по удобен за  КЛИЕНТА  начин – телефон или имейл, като той посочва причините за предявената
рекламация.
711. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да не приеме  предявената рекламация от КЛИЕНТА , ако тя се счете за неоснователна, съгласно действащото Законодателство  на Република България.
7.12. ДОСТАВЧИКЪТ  е длъжен да уведоми  КЛИЕНТА  за становището си на посочения от него телефон или имейл в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на рекламацията.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ

8.1. КЛИЕНТИТЕ  на този сайт, нямат право да копират, ползват или разпространяват текстове, снимки, картини или части от сайта без изричното съгласие на  ДОСТАВЧИКА.
8.2. КЛИЕНТИТ нямат право да извършват действия, които нарушават общоприетите правила на общуване, комуникация и морал,  да извършват злоумишлени действия, да разпространяват вируси и други, нарушаващи и увреждащи правата и интересите на трети лица.
8.3. КЛИЕНТИТЕ  нямат право да претоварват онлайн магазина с фиктивни поръчки.

9. АБОНАМЕНТ

9.1. КЛИЕНТЪТ може да направи абонамент за :

  • 3 месеца
  • 6 месеца
  • 12 месеца

9.2. КЛИЕНТЪТ  получава веднъж месечно избраното количество /опаковка/ кафе на посочения от него адрес за доставка, съответно 3 поредни месеца, 6 поредни месеца или 12 поредни месеца, считано от месеца в който е направена първата доставка. КЛИЕНТЪТ получава 3, 6 или 12 доставки спрямо избрания срок на абонамент.
9.3. Цената за доставка не е включена в обявената цена на абонамента и се заплаща отделно на куриерската фирма в момента на доставката.
9.4. С първата доставка КЛИЕНТЪТ получава документ, придружен с фискален бон, удостоверяващ вида и срока на абонамента. КЛИЕНТЪТ е длъжен да пази този документ, заедно с фискалния бон до изтичане на срока на абонамента.

10. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Безопасността на Вашите лични данни е наш приоритет.

В качеството си на администратор на личнни данни по предоставяне на своите услуги,  ДОСТАВЧИКЪТ събира и обработва лични данни
на КЛИЕНТИТЕ единствено дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите си и ги пази отговорно и законосъобразно.

ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на КЛИЕНТА конфиденциалност по отношение на предоставените лични данни и информация.

Личните Ви данни няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица извън случаите посочени в настоящите  ОБЩИ УСЛОВИЯ.

ДОСТАВЧИКЪТ защитава личните данни данни на КЛИЕНТА, които той попълва в електронната форма за доставка или формата за доброволно регистриране на профил в сайта.

ДОСТАВЧИКЪТ  има право да използва личните данни на КЛИЕНТА, единстено и само за целите предвидени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ  и договор, спазвайки действащото законодателство.

ДОСТАВЧИКЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни на трети лица- физически лица, тръговски дружества, държавни органи
и други, освен в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които са оправомощени от действащото законодателство да изискват и събират такава информация и след като е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА.

Само в тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.